tomford-lip-color-matte1

Bơ Booth 7

0 VNĐ

  • Rất phù hợp vùng nhiệt đới
  • Hoa nhóm B
  • Trọng lượng quả: 280 – 450 g
  • Năng suất: 160 – 180 kg/cây
  • Dạng trái tròn
  •  Vỏ quả già màu xanh, vỏ dày
  • Tỷ lệ thịt quả: 70 – 75 %, thịt quả vàng kem, dẻo, béo không xơ.
  • Hạt gắn khít thịt quả nhưng dễ tách.
  • Thời vụ thu hoạch: tháng 9 - 11

Bình luận